Piesi na drodze

Piesi przemieszczający się po drogach stanowią bardzo duże zagrożenie i są częstymi powodami wypadków z ich udziałem. Dlatego też warto zaznajomić się z ogólnymi przepisami i bardzo sumiennie się do nich stosować. Zasady poruszania się pieszych są dokładnie określone w przepisach Kodeksu drogowego. Można tam znaleźć na przykład konkretne przepisy dotyczące przemieszczania się po drodze w przypadku braku chodnika:

– obowiązek chodzenia po lewej stronie jezdni,
– piesi przemieszczają się jeden za drugim,
– pieszy musi iść jak najbliżej krawędzi jezdni,
– po zmroku, osoby przemieszczające się pieszo są zobowiązane do posiadania odblaskowych elementów.
Innymi przepisami są te, dotyczące przechodzenia przez jezdnię:
– należy zatrzymać się przy krawędzi jezdni i zachować odpowiednią ostrożność,
– przechodzić przez drogę jak najszybciej,
– korzystać z wyznaczonych miejsc.
W Kodeksie drogowym dotyczącym osób pieszych można znaleźć także przepisy dotyczące przemieszczania się kolumn pieszych. Przepisy te bardzo różnią się od tych, które dotyczą osób indywidualnych lub małych grupek osób.

Author: klubprzygoda.pl