Dekalog narciarski. Kodeks FIS.

Narciarstwo jest jedną z najpopularniejszych zimowych dyscyplin sportowych. Polega na przemieszczaniu się lub wykonywaniu akrobacji za pomocą sprzętu narciarskiego, czyli nart i kijków. Dla bezpieczeństwa Międzynarodowa Federacja Narciarska wprowadziła specjalny kodeks postepowania, obowiązujący na stokach całego świata. Nazywa się go również dekalogiem narciarskim.

Dekalog narciarski

1.Wzgląd na inne osoby – każdy narciarz musi zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych;
2.Panowanie nad szybkością – prędkość zjazdu musi być dopasowana do umiejętności i panujących warunków;
3.Wybór kierunku jazdy – narciarz znajdujący się wyżej na stoku musi wybrać taka trasę zjazdu, aby uniknąć zderzenia z innymi,
4.Wyprzedzanie – wyprzedzanie możliwe jest z obu stron, ale w bezpiecznej odległości;
5.Przejazd i krzyżowanie torów jazdy – początek zjazdu, jak i każdorazowe ruszanie po postoju musi byc poprzedzone spojrzeniem w górę i dół, aby nie spowodować niebezpieczeństwa;
6.Zatrzymanie się – zatrzymanie na trasie zjazdu jest możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach;
7.Podchodzenie – podchodzenie może się odbywać wyłącznie poboczem trasy;
8.Stosowanie się do znaków narciarskich – należy przestrzegać znaków ustawionych na trasie;
9.Wypadki – w przypadku zaobserwowania wypadku należy pomóc poszkodowanym;
10.Stwierdzenie tożsamości – osoby biorące udział w wypadku, jak i świadkowie zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości.

 

Author: klubprzygoda.pl