Na czym polega zielona szkoła? Zielona Szkoła program

Zielona szkoła polega na realizowaniu szkolnych założeń programowych w trakcie kilku- lub kilkunastodniowego wyjazdu całej klasy lub klas wraz z nauczycielem do miejscowości, która ma do zaoferowania wyjątkowe walory przyrodnicze lub uzdrowiskowe. W trakcie wyjazdu powinny być kontynuowane zajęcia wynikające z normalnego toku nauczania. Jeśli forma ta realizowana jest zimą nazywa się ją wówczas białą szkołą.

Zielona Szkoła program

Program, jaki będzie realizowany w trakcie Zielonej Szkoły zależy od konkretnej placówki edukacyjnej, nauczycieli i rodziców a także miejsca, w którym będzie się ona odbywać. Zazwyczaj poza realizowaniem normalnego programu znajdują się w nim punkty mające na celu zapewnienie dzieciom wypoczynku w zdrowym klimacie, podniesienie ich aktywności fizycznej, kształtowanie samodzielności oraz nawyków higienicznych i prozdrowotnych, nabywanie wielu praktycznych umiejętności, rozpoznanie zachowań uczniów poza granicami szkoły, zintegrowanie ze sobą rówieśników, nauka pracy zespołowej a także zwiedzanie ciekawych miejsc. Dziecko, które nie będzie uczestniczyć w tej formie zajęć nie tylko może czuć się odtrącone i gorsze, ale też wiele traci na tym jego proces wychowawczy.

 

Author: klubprzygoda.pl