Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – co warto wiedzieć o tym kierunku studiów?

Studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka cieszą się coraz większą popularnością. Co warto wiedzieć na temat tego kierunku studiów? Sprawdź!

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia podyplomowe

Studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są świetnym wyborem dla osób, które chcą się rozwijać w kierunku pracy z najmłodszymi. To szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji uprawniających do diagnozowania neurologicznych, psychosomatycznych oraz psychomotorycznych podstaw rozwoju małych dzieci, a także związanych z tym psychopatologii i zaburzeń. Czas trwania studiów podyplomowych na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to 3 semestry.

Dla kogo ten kierunek studiów?

Studia podyplomowe na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka są adresowane do osób, które:

 • posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie pedagogiki specjalnej, pedagogiki, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej albo psychologii lub
 • mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy lub
 • posiadają przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów podyplomowych

Osoby biorące udział w studiach podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach, które zapewniają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do dalszej pracy. Program studiów obejmuje następujące obszary:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej;
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej;
 • Dydaktyka specjalna;
 • Etyka zawodu nauczyciela;
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii;
 • Podstawy neuropsychologii;
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii;
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci;
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu;
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka;
 • Diagnoza i terapia dysleksji;
 • Trening umiejętności wychowawczych;
 • Trening umiejętności społecznych;
 • Metody i techniki terapii pedagogicznej;
 • Metodyka symulacji i integracji sensorycznej;
 • Metodyka edukacji bazalnej;
 • Dyspraksja i inne zaburzenia funkcji motorycznych u dzieci;
 • Deficyty sensoryczne u dzieci;
 • Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne;
 • Zaburzenia odżywiania;
 • Zaburzenia psychosomatyczne;
 • Tiki i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne u dzieci;
 • Mózgowe porażenie dziecięce i epilepsja;
 • Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwojowymi;
 • Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania;
 • Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Jeśli natomiast absolwent studiów podyplomowych ukończył również studia II stopnia lub jednolite magisterskie, może prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół. Studia podyplomowe pozwalają jednocześnie na uzyskanie umiejętności i kompetencji do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w takich placówkach jak na przykład:

 • Przedszkola specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i masowe;
 • Szkoły specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i masowe;
 • Ośrodki wczesnej interwencji;
 • Ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne;
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rehabilitacyjne;
 • Instytucje niepubliczne (poradnie, ośrodki, fundacje, stowarzyszenia).

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka znajdziesz tutaj: https://www.ire-studia.edu.pl/studia-podyplomowe/pedagogika-specjalna/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/.

Author: klubprzygoda.pl