Tajemniczy protokół IP

IP to inaczej komunikacyjny protokół internetowy. Zawarte są w nim wszystkie reguły i zasady postępowania, do których dostosować się muszą urządzenia do sieci podłączone, czyli przede wszystkim komputery, ale także tablety czy telefony komórkowe. Nie przestrzeganie tych zasad uniemożliwia łączenie się z innymi urządzeniami w tej samej sieci oraz wysyłanie między sobą danych.

Adres IP

Każdemu połączeniu urządzenia z siecią (nie samemu urządzeniu, jak wiele osób myśli) przypisywany jest unikatowy, indywidualny adres IP, służący do identyfikacji. Adres ten to 32 bitowy numer, zapisywany jako cztery oktawy w formie dziesiętnej, np. 111. 111. 11. 11. Lewa część jest to część sieciowa, pozostała to adres komputera, zwany też hostem/

Jak sprawdzić adres IP?

Aby sprawdzić, jakie moje IP jest podczas danego połączenia wystarczy wejść na jedną z wielu stron internetowych, które w tym właśnie celu zostały stworzone. Zwykle nie wymagają one od użytkowników podawania dodatkowych informacji, często też oferują szereg dodatkowych usług związanych z konkretnym połączeniem sieciowym.

 

Author: klubprzygoda.pl