Ważna kwestia – PKD 2007

PKD czyli…

PKD to termin z którym spotykamy się niemal na co dzień, choć o ironio nie zawsze go rozumiemy – co się okazuje, gdy zaczynamy o nim rozmawiać. Czym zatem jest słynne PKD a dokładnie PKD 2007?

Skrót ten oznacza “Polską Klasyfikację Działalności” opracowaną w ramach tak zwanej “Operacji 2007”. Wprowadzano ją dzięki Radze Ministrów dokładnie 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikację Działalności. Podział ten ułatwia zaklasyfikowanie firm do różnych “branż”, przypisanie im i odnajdywanie przepisów z nimi związanych. Działy te podzielone są na sekcje według “podziału literowego” od A do U i dzielą się między innymi na takie sekcje, jak:
Budownictwo, Informacja i Komunikacja, Edukacja, Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.

Gdzie informacje?

Na stronie Polskiego Urzędu Statystycznego można znaleźć większość informacji na ten temat, szczegółowo opracowanych. Można też pobrać ważne dokumenty w formacie PDF, liczne załączniki itd. Można je wyszukiwać w różny sposób. Jeśli nam to nie wystarczy, na stronie tej znajdziemy dane kontaktowe, które pomogą nam uzyskanie innych informacji.

 

Author: klubprzygoda.pl